KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Optisyenlik

MİSYON

Görme kusurlarının giderilmesi için yetkili uzman doktor tarafından düzenlenen
reçeteye uygun olarak görme gereçlerinin (gözlük cam- çerçeve, kontak lens), belirtilen
diyoptri, optik merkez, aks, lens ham maddesi, lensin ve çerçevenin fiziki özelliklerini göz
önünde bulundurarak teknik esaslara uygun gözlük kullanıcısının kullanım özelliklerine göre
sağlıklı olarak hazırlanması alanında eğitim alan, optisyenlik paket programlarını
kullanabilen, göz ve insan anatomisini bilen, bir işletmenin işleyiş ve yönetimini
planlayabilen, işletmenin maliyet hesaplarını ve iş programlarını yapabilen, ürünü
pazarlayabilen, genel halk sağlığı bilgisine sahip sağlık elemanı yetiştirmektir.

VİZYON

Girişimci ve kendini yenileyebilen, toplam kalite felsefesini benimsemiş ve ilgili
kurumsal süreçlere destek verebilen, mesleği ile ilgili çevresel, toplumsal ve etik problemleri
ve bunlarla ilgili sorumluluklarını bilen, mesleği ile ilgili sağlık ve emniyet tedbirleri gözeten
teknik elemanlar yetiştirilmesinde lider ve öncü eğitim kurumu olmaktır.

KSU TANITIM FILMI